Notatki na marginesie

Luźne uwagi na temat przeczytanych książek (i nie tylko)


Zepsułeś? Napraw!

foto: własne

W biznesie jak w małżeństwie, w małżeństwie jak w biznesie.
Przynajmniej czasami.

Nawiązuję do wpisu na blogu Michael’a Hyatt’a, który stwierdza, że każdy lider nawali w relacjach ze współpracownikami.
Tak, jak zawsze stanie się to w rodzinie.
Prędzej czy później, coś popsujemy w małżeństwie czy innym bliskim związku.
To jak wychodzimy z tego “kryzysu”, może być pomocne również w relacjach biznesowych.

Proponowane kroki naprawy relacji do wykorzystania w domu i biurze:

 1. Weź odpowiedzialność za to, co się stało. Przyznaj się do błędu. Unikanie odpowiedzialność nie uczy niczego dobrego, a wręcz pokazuje innym, że nie warto się starać. Co w dalszym etapie prowadzi do rozpadu relacji czy zespołu.
 2. Nie broń się. Próbując się bronić, dbamy o nasze ego, a nie o relacje. Jak ostatnio usłyszałem: albo masz racje, albo relacje. Coś w tym jest. Czasami za wszelką cenę próbujemy obronić swoje zdanie, nie zważając na to, że ranimy najbliższych.
 3. Unikaj JEŻELI oraz ALE. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których na nasze zachowanie wpłynęły czynniki zewnętrzne. Tyle, że w czasie kryzysu druga strona (i my sami też) może pomylić wyjaśnianie z wymówkami. Nieświadomie możemy szukać wytłumaczenia w czynnikach zewnętrznych, próbując ukryć nasz błąd. A to nie służy pojednaniu.
 4. Bądź empatyczny. Krok służący do pojednania. Do odnowienia relacji. Pokazujemy, że jesteśmy blisko drogiej osoby, że rozumiemy że swoim zachowaniem zraniliśmy drugą osobę. Nie oddalamy się od innych, ale jesteśmy po, to żeby naprawić co zostało zepsute.
 5. Proś o wybaczenie. Zranienie i naprawa go wymaga zamknięcia przeproszeniem i wybaczeniem. Oczywiście nie jesteśmy zwolnieni z pracy jeżeli druga strona nie udzieliła nam (jeszcze) przebaczenia. Oznacza to, że musimy dalej pracować nad uleczeniem zranienia. Nasze starania o uleczenie relacji (odłożenie ego na bok) sprawią, że w końcu przebaczenie nastąpi.
Jak mówi pan Michael: Każdy może zniszczyć relacje. Jedynie osoba odważna podejmuje się ich naprawy.
Odwagi!


Biznes jak GROM cz.2, czyli #4 zasady dobrego lidera

lider

Kolejny wpis, na podstawie artykułu gen. Petelickiego umieszczonego w Harward Biznes Review Polska (10/2003, „Sztuka gry o wysoka stawkę”).

Część pierwsza pokazuje jak podobne jest funkcjonowanie wojskowej jednostki specjalnej i biznesu.
Opisuje jak rekrutować najlepszych ludzi i jak o nich dbać, aby odnieść sukces w biznesie i na polu bitwy.

Tym razem na temat tego jak być dobrym liderem, nie tylko w wojsku, biznesie ale i w domu.
Cztery krótkie, proste, ale skuteczne zasady dobrego przywództwa.

Bez przegadania, sama esencja, czyli #4 zasady dobrego lidera:

#1 Bądź blisko swoich podwładnych

 • „Dzielenie ryzyka i niewygody z żołnierzami podczas misji i w rutynowej pracy bardzo wzmacniało moją pozycję w zespole.”
 • „Obowiązkiem szefa jest to, aby był zawsze dostępny dla swoich podwładnych. Aby był z nimi blisko.”

#2 Często pytaj o zdanie

 • „Decyzje to domena zastrzeżona dla dowódcy. Istnieje jednak sposób na to, by dowódca zachował swoje kompetencje decyzyjne, a jego podwładni czuli się zaangażowani w pracę, aby czuli, że coś od nich zależy. Wystarczy zapytać ich o zdanie.”
 • Należy uwzględniać konstruktywne uwagi zespołu (zwłaszcza specjalistów)
 • „Promowanie osób, które potrafią swoim zachowaniem wzbudzić szacunek innych i zmotywować ich do wytężonej pracy.”

#3 Dbaj o pełny rozwój podwładnych

 • Nie tylko praca.

Notatka na marginesie:
żeby nie było tak, jak w tej historii o bankierze, który zapytany o work-life balance (równowaga pomiędzy pracą zawodową i życiem osobistym) odpowiedział: no cóż, ja mam work, a moja żona ma life.

 • Umożliwiaj rozwój pracowników na innych płaszczyznach (rodzina, nauka itp) – nie przeszkadzaj w rozwoju na innych polach
 • Świeć przykładem:
  Jeżeli w firmie są cięcia, to szef na koniec roku nie powinien przyznawać sobie premii za uzyskanie oszczędności.

#4 Bądź konsekwentny

 • Przestrzeganie norm powoduje ze pracownicy utwierdzają się w „przekonaniu, że działają w organizacji o wysokich standardach i że ich dowódca będzie robił wszystko, aby standardy te utrzymać.”

***

W nadchodzącym Nowym Roku, życzę Wam i sobie, abyśmy wnosili jakość do naszego życia.
Nie ważne co robimy, róbmy to dobrze.


Biznes jak GROM cz.1

soldier
Czy wojskowe jednostki specjalne mają coś wspólnego z biznesem?
Wg twórcy GROM i praktyka biznesu – tak.

Generał Sławomir Petelicki w artykule w Harward Biznes Review Polska (10/2003, „Sztuka gry o wysoka stawkę”) stara się udowodnić, że tymi samymi metodami w procesie zarządzania zespołem może kierować się dowódca jednostki specjalnej jak i lider biznesu.

„Jedynym sposobem na wyeliminowanie błędów na polu walki i pomyślne wypełnienie misji jest więc stworzenie silnego i samodzielnego zespołu bojowego.
Zespołu, który – tak jak w biznesie – w sposób elastyczny, ale i zdecydowany, szybko osiągnie cel przy jak najmniejszym ryzyku.”

Poniżej najważniejsze myśli i wnioski z poszczególnych etapów zarządzania personelem.

Selekcja

 • Postaw na optymistów
  • Szukaj ludzi z wrodzonym optymizmem, zawziętością i wytrwałością.
  • Ważne są nie tylko umiejętności. Liczy się przede wszystkim psychika.
  • Strzelania i pisania biznesplanu można nauczyć szybciej niż zmienić czyjeś nastawienie.
 • Testuj inteligencję w praktyce
  • W sytuacjach nieprzewidzianych kandydat pokazuje zdolności, których nie mógł wyuczyć się w szkole czy oszlifować przez studiowanie mądrych książek.
 • Miej żelazne zasady i egzekwuj je
  • Nie toleruj niekompetencji. „Niekompetentni ludzie podejmują niekompetentne decyzje, a te prowadzą do strat.”
  • Trzymaj wysokie standardy pracy.
 • Zdefiniuj, gdzie są i czego potrzebują najlepsi ludzie
  • Nie licz na to, że potencjalni pracownicy dotrą do ciebie, bo jesteś wyjątkowy.
  • Sam ich szukaj i docieraj do nich.
  • Pieniądze nie są najważniejsze w motywowaniu ludzi do pracy.
  • Ważniejsza jest przynależność do czegoś wyjątkowego i większego niż oni sami.
  • „Jak sie okazuje, znaczenie pieniędzy dla pozyskania najlepszych bywa często mocno przeceniane.”
  • Dotrzyj do najlepszych i pokaż im, że możesz zaspokoić ich ukryte marzenia. Jeśli trzeba, użyj podstępu.

Rozwój

 • Rób mniej szkoleń, ale u najlepszych na świecie
  • Zadaniem szkoleń jest nie tylko przekazywanie konkretnej wiedzy, ale także rozbudzanie wyobraźni i motywowanie.
  • „Szkolenia były kosztowne. Ale dawały ich uczestnikom poczucie przynależności do światowej elity, wzbudzały poczucie dumy i dopingowały do jeszcze większego wysiłku. Słowem – motywowały. Dopiero takie szkolenia mają sens”
 • Zachęcaj do wewnętrznej rywalizacji
 • Podsumowuj każde ćwiczenie natychmiastową grupową krytyką
  • Rywalizacja nie ma sensu, jeśli nie płynie z niej jakaś nauka.
  • „Stąd tak istotne jest, aby po każdym ważnym wydarzeniu jak najszybciej podsumować to, co się stało.”
  • Ocena najpierw wykonawcy
   • Wykonawcy zadania powinni zanalizować, gdzie i dlaczego popełnili błąd, oraz określić, jak się przed nim uchronić następnym razem.
  • Pózniej oceniają koledzy i przełożeni
  • Ważniejszy od samego błędu jest jego kontekst
   • Czego się nauczyliśmy?
   • Bez zbędnej krytyki wobec osoby, która popełniła błąd („strzelania”) i niekonstruktywnych konsekwencji.
 • Stawiaj na interdyscyplinarność
  • Specjaliści powinni dublować swoje obszary kompetencji, aby móc sie zastępować.
  • Zalety takiego podejścia:
   1. Stwarza kolejne wyzwanie, przez co pobudza do rozwoju zawodowego.
   2. Wzmaga poczucie wspólnoty oraz zrozumienie dla potrzeb i zachowań pozostałych towarzyszy broni.
   3. Zwiększa dyscyplinę – wszyscy w zespole wiedzą, czy kolega zastosował wszystkie elementy danej techniki, czy też o czymś zapomniał lub wykonał coś niepoprawnie.
   4. Kształcenie umiejętności w różnych kluczowych dla misji dziedzinach zwiększa efektywność pracy w zespole – wszyscy wiedzą, co trzeba jeszcze zrobić, ile każdy etap zabiera czasu i czego się można po nim spodziewać.

Utrzymanie i motywowanie

 • Rekrtutacja i wdrożenie pracownika kosztuje
  • Szkolenie komandosa to ok 1 mln USD.
 • Podwyżka – wyprzedzaj oczekiwania podwładnych
  • Motywuje dopiero to wszystko, co wyprzedza ich oczekiwania.
 • Awans – dostosuj decyzję do ambicji podwładnego i sprawdź reakcje otoczenia
  • Gdy jest płaska struktura – stosować awans poziomy, na przykład powierzanie pracownikom/żołnierzom misji coraz bardziej skomplikowanych i większych pod względem skali.
  • O skuteczności awansu jako formy motywowania decyduje jednak nie tylko dopasowanie typu awansu do ambicji podwładnego.
  • Równie duże znaczenie ma to, czy pozostali członkowie zespołu postrzegają awans jako zasłużony.
 • Zakres odpowiedzialności – daj dużą swobodę w podejmowaniu decyzji
  • Duża swoboda w podejmowaniu decyzji wyzwala w podwładnych bardzo dużą motywację.
  • Lepsze efekty od stylu nakazowego
  • Ważna granica odpowiedzialności
   • Dowódca wyznacza cel i określa warianty wykonania
   • Po wspomaganej przez dowódcę konstruktywnej krytyce planu, plan staje się rozkazem.
   • Sposoby realizacji zależą od podwładnych.
   • Pracownicy musza wiedzieć, że cieszą się pełnym zaufaniem dowódcy i że w razie niepowodzenia dowódca wesprze ich i weźmie na siebie całą odpowiedzialnoś
 • Kultura organizacyjna – stwórz poczucie misji i wspólnych wartości

Platon powiedział:
Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę.

Myślę, że wskazówki pana generała, który o wojnie wie więcej niż niejeden z nas, mogą dobrze przygotować i wojskowych i cywili na trudne czasy.
Mam nadzieję, że jedynym polem bitwy będą zmagania biznesowe, a nie wojenne.